PATRONATO ACTUAL


  • Doña María del Carmen Guirao Salmoral…..Presidenta

  • Sor Toribia-Avelina González Alonso …….Secretaria

  • Sor Virgilia Pozuelo Huerga ………………..Interventora

  • Sor Monserrat Velado Trancón

  • Sor Isabel Pérez Algar

  • Doña Mª Teresa Vega Nadal Martínez

  • Doña  Amparo Santiago Laorden

  • Doña Alicia Olalla Camacho Campo

  • Don Antonio Giménez Castro